FAQ pro designéry

Aktualizováno 3. 11. 2017

 

PRO NOVÉ DESIGNÉRY:

ZBOŽÍ A VŠE S TÍM SPOJENÉ (PŘEDÁNÍ, CENY, INVENTURY, REKLAMACE APOD.)

ADMINISTRATIVA A FAKTURACE

SPOLUPRÁCE A EVENTY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 

JSI NOVÝ DESIGNÉR

Čím začít? 

Už teď se nemůžeme dočkat, až o tobě zjistíme více. Proto nám prosím důkladně vyplň tento dotazník. Veškeré informace o tobě a tvých produktech následně předáme našemu týmu na prodejně. Je pro nás důležité, abychom zákazníkům předali veškeré podstatné i zajímavé informace a jednoduše tak prodávali tvé zboží. Na základě tohoto dokumentu ti taky připravíme smlouvu k podpisu.

Až budeš mít dotazník vyplněný a odeslaný, domluv si schůzku s Kristýnou (kontakt najdeš zde) a rovnou s sebou přines své zboží.

Jaké zboží můžu nabídnout pro spolupráci?

Rozlišujeme především dva druhy zboží a to:

ZBOŽÍ SEZÓNNÍ –zimní/letní oblečení a doplňky,
ZBOŽÍ CELOROČNÍ – univerzální oblečení, kosmetika, bytový design, papírnictví 

První předání zboží

Pro předání zboží musíš mít vyplněný dodací list (ke stažení zde). Než nám zboží přineseš, ujisti se, že máš přímo na produktech popisek se složením nebo tuto informaci uvádíš na visačce společně s pokyny k údržbě. Veškeré zboží musí mít popisek v českém jazyce. Tento popis musí být i v tabulce dodacího listu ve sloupcích SHORTDESCRIPTION (složní) a DESCRIPTION (pokyny k údržbě).

 

Jak správně vyplnit dodací list?

Dodací list (ke stažení zde) obsahuje dvě záložky. Na první najdeš detailní návod, na druhé je pak samotný seznam zboží, který vyplníš dle instrukcí z první záložky. Prosíme o důkladné pročtení návodu, v případě nesprávného vyplnění ti zašleme dodací list k opravě.

Nemáš vlastní visačky?

Nevadí, můžeš si je koupit u nás na pokladně obchodu (1,90Kč/ks). Visačky si musíš zpracovat sám. Ale neboj, není to nic těžkého. Vyplníš pouze % k vypsaným materiálům (složení) a označíš pokyny k údržbě.

Grafika a propagační materiály

Další nezbytnou povinností je nahrání produktových fotek, tvého loga a propagačních materiálů (např. lookbook, katalog) do tvé osobní složky na Disku Google. O přístup do složky prosím požádej Ondru při zaslání prvního dodacího listu.

 

ZBOŽÍ A VŠE S TÍM SPOJENÉ (PŘEDÁNÍ, CENY, INVENTURY, REKLAMACE APOD.)  

Kdy a komu můžu předat zboží na doplnění?

Na pokladně Signature store je vždy přítomen vedoucí směny, který od tebe zboží rád převezme. Zboží nám můžeš donést jakýkoliv všední den mezi 10 - 20 hod.

Ke kontrole zboží na základě předávacího protokolu dochází až při naskladnění a zpracování zboží. Pokud by bylo náhodou něco v nepořádku, Kristýna ti dá vědět a případné nesrovnalosti spolu doladíte.

Správnost vyplnění předávacích protokolů kontroluje Ondra hned po přijetí na e-mail. Proto je dobré poslat předávací protokol s předstihem, jelikož budeme vědět kolik zboží nám přineseš a my se můžeme připravit na jeho zpracování (na to si vyhrazujeme maximálně 3 pracovní dny). 

 

Můžeš nám ho poslat i poštou a to na adresu:

Dudes & Barbies s.r.o.

SIGNATURE STORE (sklad)

Tusarova 791/31

170  00 Praha 7

Mám nárok za změnu prodejních cen?

Ano, změny cen (přeceňování / slevy) můžeme uskutečnit vždy od 1. dne následujícího měsíce (z důvodu zachování přehlednosti vyúčtování). Nelze v jednom měsíci fakturovat stejné zboží za dvě nákupní ceny.

Tuto změnu je nutné probrat nejpozději 7 pracovních dní před koncem měsíce.

Budu mít vždy všechno zboží vystaveno na obchodě?

Zboží vystavuje koordinátor. Ten si vyhrazuje právo na vystavení zboží dle témat pro dané období. I když bude některé zboží dočasně uskladněno mimo prodejní plochu, bude stále k dispozici na e-shopu: www.signaturestore.cz.

Výběr zboží dělá naše kurátorka Karolína. Pokud se stane, že pošleš nové zboží bez předchozí konzultace, toto zboží nemusí být přijato k prodeji, tím pádem ani vystaveno.

Tvoje rady a tipy na nejlepší vystavení zboží na obchodě jsou vítány, konečné rozhodnutí je ovšem na koordinátorovi.

V případě úplného vyřazení zboží z prodeje / ukončení spolupráce, budeš vždy informován a vyzván k vyzvednutí. Zboží si pak prosím vyzvedni nejdéle do 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty bude fakturováno skladné 50 Kč / den.

Můžu si udělat odběr některých kusů svého zboží?

Samozřejmě. Zboží je předmětem komise. Jelikož nemáš možnost nahlédnout do skladového systému a nemůžeš si být jist, jestli máme zboží stále skladem, je nutné, abys o odběr požádal předem. Zboží si můžeš odebrat po domluvě s Ondrou, který bude vědět o této skutečnosti alespoň 14 dní před plánovaným odskladněním.

Měj prosím na mysli, že Signature store si vyhrazuje právo na propagaci / focení zboží pro účely e-shopu a sociálních sítí, tudíž po odebrání zboží designérém vzniká Signature store škoda na nákladech marketingu. Proto prosím každý odběr zboží zvaž. Je našim cílem odběry designéra minimalizovat a prodat veškeré zboží.

Jak to chodí v Signature store s inventurou?

Inventuru si zajišťujeme sami a provádí ji průběžně zaměstnanci Signature store. Designér nemá možnost dělat si inventuru sám za žádných okolností. 

Inventury taky děláme po každé sezóně jaro/léto, podzim/zima. O výsledcích inventury budeš obeznámen ihned po jejím zpracování. Případnou náhradu vzniklé škody nám vyfakturuješ jako prodané zboží za nákupní cenu.

Může se stát, že zákazník zboží neúmyslně poškodí při zkoušení. Pak tuto skutečnost řešíme vždy rovnou s tebou. 

Jak se řeší reklamace? 

Reklamace zboží, ať už zákazníkem nebo nalezením vady na prodejně Signature store, řešíme vždy okamžitě s designérem. Tuto skutečnost ti vždy oznámí Kristýna i s přiloženou fotografií vady, abychom šetřili čas jak tobě, tak reklamační proces zefektivnili. K reklamaci se můžeš vyjádřit i přes e-mail. Reklamační lhůta je ze zákona 30 dní od přijetí reklamace na prodejně. Do této doby musíme vyrozumět zákazníka o výsledku reklamace.

Pokud se zboží poškodí na prodejně naší vinou, bere se jako prodané a bude vyúčtováno začátkem následujícího měsíce ve výpisu prodaného zboží v nákupní ceně.

Jak je to se zabezpečením zboží na prodejně?

Veškeré zboží čipujeme kódem proti odcizení. Na prodejně máme zaměstnance, kteří se věnují zákazníkům a dohlíží na obchod, při větších událostech i security. Kdyby se ovšem přes naši maximální kontrolu něco ztratilo, bude ti zboží po inventarizaci přičteno k výpisu prodaného zboží v následujícím měsíci.

Pokud si nepřeješ mít na svém zboží naše zabezpečovací prvky, půjde pak rozdíl inventury na tvé náklady.

 

ADMINISTRATIVA A FAKTURACE

Co všechno najdu ve své složce na Google Drive?

V této složce bude archiv celé naší spolupráce.

Najdeš tam následující složky:

01_UZAVŘENÁ_SMLOUVA – scan smlouvy spolupráce

02_GRAFICKE_PODKLADY – nahrává designér

            01_LOGO_DESIGNER

            02_PROPAGAČNÍ_MATERIÁLY

03_PRODUKT – všechny informace o zboží na obchodě

            01_PRODUKTOVE_FOTKY – nahrává designér

            02_PREDAVACI_PROTOKOLY – po zpracování zboží nahrajeme my

            03_VELKOOBCHODNÍ_CENÍK

04_FAKTURACE

            01_NÁJEM – faktury vystavené za nájem

            02_PRODEJE – výpisy prodaného zboží a faktury přijaté (faktura a výpis se musí vždy shodovat), výpisy prodejů obsahují i informaci o vrácení a výměnách zboží. Pro kontrolu slouží částka v prvním řádku „CELKEM FAKTURACE“

            03_INVENTURA – výsledky sezónní inventury při zjištění rozdílu          

Jak má vypadat faktura a co musí obsahovat?

Na každé faktuře musí být uvedeny správně fakturační subjekty. Za Signature store je to:

Dudes&Barbies, s.r.o.
Tusarova 791/31
170 00, PRAHA 7
IČ: 04625242, DIČ: CZ04625242

Signature store&cafe nebo VNITROBLOCK není žádný právní subjekt, není proto možné na tyto názvy vystavit fakturu.

Každá faktura musí mít jedinečné číslo – variabilní symbol, pod kterým má být platba na účet designéra zaslána. Na faktuře prosím uveď vždy číslo tvého účtu pro platbu. V textu faktury je potřeba uvést označení měsíce, ke kterému se vyúčtování vztahuje. Plátce DPH musí vystavit fakturu do 15. dne následujícího měsíce, do DUZP musí uvést konec měsíce, za který vyúčtování provádí (tzn.: faktura za prodané zboží za červenec bude mít datum vystavení nejpozději 15.8. a DUZP 31.7.)

Faktura pak dále musí obsahovat kontaktní osobu, která ji vystavila. V případě potřeby se spojí dvě účetní duše a vyřeší, co je potřeba.

!! Po vystavení faktury na základě výpisu prodejů zboží za uplynulý měsíc, který najdete ve vaší složce CRM (viz výše), prosím zašlete fakturu naší účetní Denise na faktury@dudesandbarbies.cz, která bude na tomto e-mailu k dispozici pro veškeré náležitosti s ní spojené. Po přijetí faktury ji nahraje do Tvojí složky CRM.

 

SPOLUPRÁCE A EVENTY

 Je možné uspořádat ve Vnitroblocku event nebo se dohodnout na kolaboraci se Signature store?

Ano určitě! Budeme rádi za všechny tvé nápady a rádi tě propojíme s naším marketingovým oddělením.

Do kdy musím donést zboží na prodejnu když ho chci mít na jakémkoliv eventu?

Zboží nám přines co nejdříve, musíme ho zpracovat. Nejpozději však 5 pracovních dní před konáním eventu. Nezapomeň před donáškou zboží poslat dodací list Ondrovi e-mailem. Do kopie vlož Kristýnu.

Co je plný Block a jak se můžu zapojit?

Každý měsíc znovu, ale pokaždé trochu jinak. Den plný zajímavého programu pro návštěvníky Vnitroblocku a možnosti setkat se s oblíbeným designérem. Den, kdy ožije celý Vnitroblock až do posledního zákoutí. Vždy na jiné téma. Chceš se zapojit? Ozvi se Kristýně pomocí e-mailu a něco vymyslíme.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

dotazník nového designera – Prosím pečlivě vyplň fakturační údaje, rozepiš se o své značce. Chceme o ní vědět co nejvíce, abychom ji mohli dobře prodávat.

aktuální předávací protokol – Vždy si stáhni prosím nový, pravidelně jej aktualizujeme. Kdyby sis nevěděl rady jak na něj, kontaktuj Kristýnu. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Karolína Wernerová
karolina@signaturestore.cz - Kurátor - kolaborace, eventy, výběr designérů

Kristýna Baliharová
designer@signaturestore.cz - Key Account Manager - administrativní podpora, dotazy ohledně spolupráce, zpracování smluv, podmínek

Ondřej Marek
ondra@signaturestore.cz - dodací listy, změny cen (sleva, navýšení), úpravy produktů, dotazy ohledně produktu / systému / e-shopu

Denisa Preisová
faktury@dudesandbarbies.cz - Účetní - kompletní komunikace ohledně fakturace

 

 

Zpět nahoru ↑